Suunnittelemme, toteutamme ja operoimme suurten kiinteistöjen maalämpöjärjestelmät.

Tarjoamme maalämpöratkaisuja rakennuttajille, kiinteistösijoittajille ja ARA-kohteisiin. Olemme teknologiariippumaton toimija ja täten suunnittelemme aina kohteeseen optimaalisen ratkaisun teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.

Asukkaat ja uusien asuntojen ostajat

Vähäpäästöisen asumisen valinta on suurin yksittäinen päätös, jolla henkilö pystyy vaikuttamaan omiin kasivhuonepäästöihin. Lähienergialla lämpenevään asuntoon sijoittaminen ja siinä asuminen on vastuullinen ja taloudellinen päätös, jonka vaikutukset näkyvät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Rakennuttajat

Vastaamme uusien kerrostalojen ja rivitalojen lähienergiajärjestelmien suunnittelusta ja investoinnista. Olemme mukana asuntojen ennakkomarkkinoinnista lähtien lähienergiajärjestelmän ylläpitoon asti. Järjestelmämme tuottaa lämpöä jo rakennusvaiheen tarpeisiin. Asuntojen valmistuttua sitoudumme pitkäaikaiseksi lämmöntuotannon kumppaniksi taloyhtiölle.

Palvelumallimme mahdollistaa kilpailukykyisen tavan toteuttaa ympäristöystävällisiä taloyhtiöitä. Asuntojen kiinnostavuus nousee puhtaan ja kustannustehokkaan lämmitysjärjestelmän ansiosta, ja koska Voltan vastaa järjestelmäinvestoinnista, rakennuttajan kokonaiskustannukset laskevat. Lisäksi viilennyksen tarjoaminen nostaa asuntojen arvoa.

Tarjoamme rakennuttajille kustannustehokkaan ja mutkattoman tavan saavuttaa vastuulliset tavoitteet.

Kiinteistösijoittajat

Mahdollistamme sijoittajille vähäpäästöisen ja kulukontrolloidun kiinteistöportfolion kehittämisen. Tuemme sijoittajia uudiskohteiden lähienergiaratkaisujen toteuttamisessa kuin myös olemassa olevan portfolion konvertoinnissa. Tuomme kiinteistösijoittajille käyttöön lämpölaitoksiemme optimoidun yhteisohjaamisen, jolla saavutetaan edullisempi energian tuotanto ja laitoksien ylläpito.

Uudiskohteissa lähienergiaratkaisujen toteutus koetaan usein hankalaksi rakennusvaiheessa teknisen toteutuksen ja prosessin vuoksi. Olemme kokeneita toimimaan rakennuttajien kanssa, minkä ansiosta voimme tukea sijoittajia rakentamaan halutut energiaratkaisut uudiskohteisiin. Voimme vastata myös energialaitoksien investoinneista tai vaihtoehtoisesti tarjota vain keskitetyn operoinnin, jolla saavutetaan kustannus- ja päästösäästöjä.

Olemassa olevan portfolion konvertointi vaatii kohdekohtaisen teknisen-, kulurakenne- ja käyttäjätyytyväisyysanalyysin. Meillä on laaja kokemus omistajalähtöisten analyysien tekemisestä, jonka lopputuloksena on tarkka lyhyen ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on aina sidottuna yhteen yrityksen strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

ARA-omistajayhteisöt

ARA-kohteissa investointiehdot asettavat rajoitteita toteutettaville energiaratkaisuille. Voltan Lähienergia suunnittelee ja rahoittaa ARA-kohteiden lähienergiaratkaisut, joilla saavutetaan ympäristöystävällinen rakentaminen kustannustehokkaasti. Ratkaisumme laskee uudiskohteiden elinkaaripäästöjä jopa 40 %. Lähenergian hyödyntäminen tuo positiivista hyötyä asukkaille, omistajille ja yhteiskunnalle matalampien lämmityskustannusten ja ilmastopäästöjen ansiosta.

Meillä on kokemusta yhteistyöstä KVR-urakoitsijoiden kanssa aina lähienergiaratkaisujen suunnittelusta laitteiden käyttöönottoon asti.

Ota yhteyttä ja
keskustellaan tarpeistanne

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarpeistanne ja teemme veloituksetta laskelmat taloyhtiön, ympäristön ja rakennuttajan / kiinteistösijoittajan hyödyistä.