Skip to main content
Uutinenlokakuu 2023

Maalämmön Edut Asuinkerrostaloille: Taloyhtiön Näkökulma

Kunnissa, joissa kaukolämmön hinnat ovat nousseet merkittävästi viime vuosien aikana, taloyhtiöiden on entistä tärkeämpää harkita taloudellisesti järkeviä lämmitysvaihtoehtoja. Asuinkerrostalot ovat merkittäviä energiankuluttajia, ja oikean lämmitysjärjestelmän valinta voi tuoda huomattavia säästöjä taloyhtiön kassaan. Maalämpö nousee esiin yhtenä parhaista vaihtoehdoista, joka yhdistää ympäristöystävällisyyden ja taloudelliset hyödyt. Tässä artikkelissa syvennymme maalämmön tarjoamiin etuihin taloyhtiön näkökulmasta.

1. Energiatehokkuus ja taloudelliset säästöt

Yksi merkittävimmistä maalämmön eduista on sen korkea energiatehokkuus. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää maaperän sisältämää lämpöenergiaa, joka on vakaata ja tasalaatuista ympäri vuoden. Tämä johtaa säästöihin lämmityskustannuksissa verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin. Asuinkerrostalojen yhtiöt voivat odottaa taloudellisia hyötyjä myös pitkällä aikavälillä.


2. Päästötön ja ympäristöystävällinen energiantuotanto

Maalämpö on lähes päästötön lämmitysmuoto, joka vähentää merkittävästi asuinkerrostalon hiilijalanjälkeä. Kun kaukolämmöstä siirrytään maalämpöön, vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmityksessä. Tämä on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja auttaa myös ylläpitämään puhtaampaa ilmanlaatua.


3. Oikein mitoitettun, pitkäaikainenjärjestelmä

Oikein mitoitettu maalämpöjärjestelmä on pitkäaikainen ja toimii tasaisesti koko talon elinkaaren yli. Tämä vaatii toki myös laadukkaan huolto-ohjelman seuraamista.


4. Arvonlisäys kiinteistölle

Maalämpöjärjestelmän asentaminen voi lisätä asuinkerrostalon kiinteistön arvoa. Ympäristöystävällinen lämmitysvaihtoehto ja alhaisemmat käyttökustannukset voivat houkutella uusia asukkaita ja sijoittajia. Lisäksi, kun kiinteistöllä on moderni ja tehokas lämmitysjärjestelmä, se erottuu positiivisesti muista kiinteistöistä.


5. Tehokas viilennysratkaisu

Maalämpöjärjestelmä voi palvella myös viilennystarpeita. Kesäisin maalämpöpumppu kääntää prosessin toisin päin ja poistaa lämpöä rakennuksesta, viilentäen tiloja miellyttäväksi lämpötilaksi. Tämä on erityisen tärkeää kaupungeissa, joissa kesäisin esiintyy korkeita lämpötiloja. Maalämmön avulla asuinkerrostalon asukkaat voivat nauttia mukavasta sisäilmasta vuoden ympäri.


Maalämpö palveluna

Maalämpö on loistava vaihtoehto taloyhtiölle, joka haluaa siirtyä kohti kestävämpää lämmitysmuotoa. Sen lukuisat edut käsittävät energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden, pitkäikäisyyden, arvonlisän kiinteistölle sekä tehokkaan viilennysratkaisun kesäkuukausia varten.

Jos taloyhtiötä kuitenkin huolestuttaa korkea korot ja epävakaa sähkönhinta, eikä taloyhtiöltä löydy halua investoida maalämpöön itse, voi maalämpöä palveluna tarjoava yhtiö olla hyvä vaihtoehto. Tällöin yhtiö vastaa maalämpöjärjestelmän investoinnista ja huolehtii järjestelmän toiminnasta. Taloyhtiön vastuulle jää tällöin vain kuukausittaisesta lämmityksestä maksaminen. Tämä mahdollistaa maalämmön hyödyntämisen ilman suuria alkuinvestointeja ja huolta energian hintavaihteluista. Lisäksi taloyhtiön ei tarvitse huolehtia järjestelmän huollosta ja laiteuusinnoista.

Mikäli taloyhtiönne harkitsee siirtymistä kaukolämmöstä maalämpöön, ottakaa matalalla kynnyksellä yhteyttä Voltan Lähienergiaan. Olemme mukan suunnittelusta aina maalämpöjärjestelmän operointiin asti ja vastaamme luonnollisesti maalämpöjärjestelmän investoinnista myös.

Rakennetaan yhdessä kestävää huomista!