Skip to main content
Uutinenmaaliskuu 2023

Tutkimus: Maalämpö kiinnostaa, jos investoinnin voi välttää palvelumallilla

Harvempi kuin joka kolmas suomalainen on tyytyväinen sähkölämmityksensä kustannuksiin. Maalämmöstä on puolestaan kiinnostunut liki 80 prosenttia vastanneista – varsinkin jos sen saa palveluna, Voltan Lähienergian uusi markkinatutkimus kertoo.

Peräti 86 prosenttia suomalaisista pitää lämmityksen kustannuksia merkittävänä tai erittäin merkittävänä asuntoa valittaessa, käy ilmi maalämpö- ja -viilennyspalveluita tarjoava Voltan Lähienergia Oy:n markkinatutkimuksesta. Ennen vuodenvaihdetta tehtyyn markkinatutkimukseen vastasi 500 suomalaista. Kerros- ja rivitaloissa asuvista 91 prosenttia pitää lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia merkittävänä uuden asunnon valinnassa, kun omakoti- ja paritaloissa tämä jää 81 prosenttiin.


78 % kaukolämmön käyttäjistä on
kiinnostuneita maalämmön palvelumallista.


Suomalaiset asunnonomistajat ovat keskimäärin tyytyväisiä heidän nykyiseen lämmitysmuotoonsa. Lämmitysmuotojen välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Sähkölämmityksen käyttäjistä vain 28 prosenttia toteaa olevansa tyytyväinen lämmityskustannuksiinsa. Myös kaukolämmön hintakehitys herättää epävarmuutta. Maalämmön kustannuksiin vastaajat ovat tyytyväisimpiä.
Lähes 80 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista kertoo pitävänsä maalämpöä kiinnostavana lämmitysmuotona. Valtaosa ei kuitenkaan ole sen vuoksi valmis maksamaan korkeampaa neliöhintaa asuntoa ostettaessa.

Maalämmön palvelumalli poistaa suuren investoinnin vastuun asukkailta ja auttaa pienentämään lämmityksen käyttökustannuksia ympäristöystävällisesti. Palvelumalli vaikuttaakin herättävän erityistä kiinnostusta suomalaisten keskuudessa.


Asuntoa ostaessa ympäristöarvot ovat tärkeämpiä
ikääntyneemmille kuin nuorille.


Uutta asuntoa ostettaessa yllättäen nuoret eivät pidä ympäristöystävällistä lämmitysjärjestelmää yhtä suuressa arvossa kuin iäkkäämmät ihmiset. Alle puolet 25-34 -vuotiaista kertoo pitävänsä ympäristöystävällisyyttä merkittävänä uutta asuntoa ostaessa, kun taas 50-65 –vuotiaissa luku on yli 60 prosenttia.


65% pitää viilennyksen mahdollisuutta merkittävänä
tekijänä asunnon ostossa.


Lämmityksen lisäksi uudet maalämpöjärjestelmät mahdollistavat myös asuntojen viilentämisen. Pienempien käyttökustannusten lämmitysjärjestelmät kuten lämpöpumput ovat nostaneet suosiotaan niin uudiskohteissa kuin saneerauksissa. Lämpöpumpuilla voidaan myös mahdollistaa asunnon viilennys, jota 65 prosenttia suomalaisista pitää merkittävänä asuntoa ostettaessa. Etenkin Etelä-Suomessa viilennyksen tarve on ollut niin suuri, että se nähdään jopa ympäristöystävällisyyttä merkittävämpänä tekijänä.


Yhä useampi uusi kerrostalo lämpiää ja viilenee maalämmöllä.


Omakotien ja rivitalojen rinnalla myös kerrostaloihin asennettavat maalämpöjärjestelmät yleistyvät nyt energianhinnan heilahtelujen johdosta kovaa vauhtia. ”Tutkimuksen perusteella maalämmön voi odottaa kasvavan entisestään tulevina vuosina etenkin uudiskohteissa”, Voltan Lähienergian toimitusjohtaja Miikka Lemmetty arvioi.

Linkki tutkimukseen alla:


Voltanin markkinatutkimus

Lisätiedot:
Miikka Lemmetty, Toimitusjohtaja, Voltan Lähienergia Oy, puh. 045 271 4247, miikka.lemmetty@voltanenergy.com