Skip to main content
Uutinenlokakuu 2023

Voltan varmistaa kasvurahoituksen – Kiilto Ventures uutena mukaan

Suurten asuinkiinteistöjen päästöjä ja energiakustannuksia vähentäviä maalämpöjärjestelmiä tarjoava Voltan Lähienergia on saanut 1,5 miljoonan euron lisäsijoituksen. Kiilto Ventures on yksi lämmitystä ja viilennystä palveluna tarjoavan Voltanin uusista osakkaista. Voltan on vaihtoehto viime vuosina jopa 70 prosenttia kallistuneelle kaukolämmölle.

Kerrostaloasujan kaukolämpölasku on runsaan vuosikymmenen aikana noussut Suomessa rajusti, noin 70 prosenttia. Helsingissä nousua on pelkästään vuoden 2020 heinäkuusta kertynyt jo yli 50 prosenttia.

Kaukolämpö aiheuttaa myös valtaosan suomalaisten suurkaupunkien päästöistä. Esimerkiksi Helsingissä jopa 60 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu kaukolämmön tuotannosta.

Asukkailla ja asunnonomistajilla ei yleensä ole kannustimia tai mahdollisuuksia investoida uusiutuviin energialähteisiin, sillä niiden käytön aloittamisesta aiheutuu usein huomattavia kustannuksia. Tähän ongelmaan 1,5 miljoonan euron investoinnin juuri saanut Voltan Lähienergia tarjoaa ratkaisun: maalämpö ja viilennys palveluna. Voltanin vanhojen osakkaiden lisäksi tuoreeseen sijoittajakierrokseen osallistui myös joukko uusia toimijoita, mukana Kiilto Ventures.


Myös YIT kumppanina

Voltan tekee yhteistyötä muun muassa YIT:n sekä usean muun johtavan rakennusalan yrityksen kanssa. Yhteistyö tuo vihreän energian ratkaisut yhä useampien saataville. Se tarjoaa pitkäaikaisen ja ennustettavan ratkaisun suurten asuinkiinteistöjen lämmittämiseen ja viilentämiseen.

”Tämä rahoituskierros auttaa meitä nopeuttamaan rakennetussa ympäristössä käytettävien energiaratkaisujen laajentamista ja skaalaamista. Palveluamme onkin tilattu jo yli 30 kohteeseen”, kertoo Richard Cawén, toinen Voltan Lähienergian perustajista.


Skaalautuva ratkaisu uudis- ja korjausrakentamiseen

Kiilto Venturesin sijoituksen avulla Voltan pääsee rakentamaan useampia ja suurempia energiaratkaisuja yhtiön keskeisille markkina-alueille, Suomen suurimpiin asutuskeskuksiin. Yhtiö aikoo myös suunnata osan varoista operatiivisen ja myyntitiiminsä vahvistamiseen.

”Sijoitamme innovatiivisiin yrityksiin, joilla on potentiaali varmistaa rakennetun ympäristön kestävä tulevaisuus ja siinä energiaratkaisuilla on merkittävä vaikutus. Voltan Lähienergian tarjoamassa maalämmön rahoitus- ja markkinointimallissa on potentiaalia positiiviseen muutokseen, sillä se mahdollistaa rakennetun ympäristön energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämisen ja parantaa käyttökokemusta. Lisäksi mallia voidaan kehittää entistä paremmaksi esimerkiksi teknisten innovaatioiden avulla”, Kiilto Venturesin johtaja Matti Rönkkö toteaa.

”Yhtiön perustajilla Miikalla ja Richardilla on huomattavasti kokemusta energia-alalta ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämisestä. Uskomme, että Voltanin tiimillä on sekä skaalausosaamisen että innovaatioiden kautta edellytykset luoda merkittävää positiivista impaktia uudis- ja korjausrakentamisessa”, Rönkkö lisää.


Pitkäjänteinen visio kestävämmästä arjesta

Voltan haluaa edistää Suomen kehitystä hiilineutraaliin suuntaan ja pyrkii siten takaamaan kestävän arjen myös tuleville sukupolville.

”Meistä on hienoa saada Kiilto Ventures taustajoukkoihimme. Meillä on sama tavoite: parantaa rakennettuja ympäristöjä kaikkien eduksi – niin nyt kuin tulevaisuudessa. Haluamme luoda jotain yhtä pitkäikäistä kuin Kiilto, joka on saavuttanut jo kunnioitettavan sadan vuoden iän”, toteaa Miikka Lemmetty, Voltan Lähienergian toimitusjohtaja ja toinen yrityksen perustajista.

Lue lisää täältä.