Skip to main content

Ratkaisu, josta kaikki hyötyvät

Tarjoamme maalämpöratkaisuja rakennuttajille, olemassa oleville taloyhtiöille, kiinteistösijoittajille ja
ARA-kohteisiin. Katso, miten ratkaisumme sopivat juuri sinulle.

RakennuttajatAsukkaatTaloyhtiötKiinteistösijoittajatARA-omistajayhteisöt
The side of a bright building against a pale blue sky

Rakennuttajat

Vastaamme uusien kerrostalojen ja rivitalojen lähienergiajärjestelmien suunnittelusta ja investoinnista. Olemme mukana asuntojen ennakkomarkkinoinnista lähtien lähienergiajärjestelmän ylläpitoon asti.

Hyödyt


 • Kustannustehokas ja mutkaton tapa saavuttaa vastuullisuustavoitteet. Lämmityksen päästöt vähenevät jopa 100% verrattuna kilpaileviin lämmitysmuotoihin, mikä nostaa asuntojen kiinnostavuutta.
 • Järjestelmämme tuottaa lämpöä jo rakennusvaiheen tarpeisiin
 • Asuntojen valmistuttua sitoudumme pitkäaikaiseksi lämmöntuotannon kumppaniksi taloyhtiölle
 • Rakennuttajalle suora positiivinen taloudellinen nettovaikutus, lämmitysjärjestelmä- ja lämpöliittymäinvestointien jäädessä pois
 • Vaivaton tapa toteuttaa asuntojen viilennys, joka nostaa asuntojen arvoa
 • Toimimme ainoana rajapintana maalämmön osalta vapauttaen rakennuttajan resursseja muuhun tekemiseen

Asukkaat ja uusien asuntojen ostajat

Hyödyt


 • Lähienergia on edullisempaa kuin markkinoiden yleisimmät lämmitysmuodot
 • Lähienergian päästöt ovat jopa 100% pienemmät kuin kilpailevissa lämmitysmuodoissa
 • Lähienergialla tuotettu viilennys mahdollistaa miellyttävän asumisen ympäri vuoden ilman erillisiä ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköitä

Vähäpäästöisen asumisen valinta on suurin yksittäinen päätös, jolla henkilö pystyy vaikuttamaan omiin kasvihuonepäästöihinsä. Lähienergialla lämpenevään asuntoon sijoittaminen ja siinä asuminen on vastuullinen päätös, jonka taloudelliset ja ympäristövaikutukset näkyvät sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Man with manbun sitting on the floor using toys to play with a child.

Maalämpö vastaa myös asuntojen kasvavaan viilennystarpeeseen

Maalämpö mahdollistaa kustannustehokkaan viilentämisen ja viilennys nostaa lähtökohtaisesti asuntojen arvoa.

Taloyhtiöt

Hyödyt


 • Lähienergia on edullisempaa kuin markkinoiden yleisimmät lämmitysmuodot
 • Taloyhtiön ei tarvitse itse sitoa kiinni pääomia maalämpöjärjestelmään
 • Taloyhtiö ei kanna riskiä sähkönhinnan heilahtelusta
 • Lähienergia ei aiheuta taloyhtiölle uusia raskaita rahoituskuluja
 • Taloyhtiö voi lunastaa järjestelmän itselleen tulevaisuudessa
 • Lähienergian päästöt ovat jopa 100% pienemmät kuin kilpailevissa lämmitysmuodoissa
 • Lähienergialla tuotettu viilennys mahdollistaa miellyttävän asumisen ympäri vuoden ilman erillisiä ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköitä

Haluaisiko taloyhtiösi siirtyä maalämpöön, mutta korkeat korot ja ailahteleva sähkönhinta huolestuttavat?

Voltan Lähienergia tarjoaa maalämpöä palvelumallina, joka on käyttäjälle yleisiä lämmitysmuotoja edullisempaa, huoletonta ja täysin päästötöntä
Man with manbun sitting on the floor using toys to play with a child.

Voltan kattaa maalämmön investointikulut ja kaikki maalämpöön liittyvät käyttökulut (ml. sähkön, huoltokustannukset ja laitteiston uusinnan sopimuskautena)

Taloyhtiö maksaa selkeästi vain käytetystä energiasta vastaavasti kuin kaukolämpösopimuksissa

Edullisemman energian lisäksi taloyhtiö hyötyy Voltanin kohteiden etävalonnasta ja –ohjauksesta, jolla varmistetaan laitteiston jatkuva toimivuus ja korkea hyötysuhde

Asiakkaalla on myös optio lunastaa järjestelmä itselleen vuosittain ennalta sovittuun lunastushintaan


Kiinteistösijoittajat

Mahdollistamme sijoittajille vähäpäästöisen ja kulukontrolloidun kiinteistöportfolion kehittämisen. Tuemme sijoittajia uudiskohteiden lähienergiaratkaisujen toteuttamisessa kuin myös olemassa olevan portfolion konvertoinnissa.

Hyödyt

 • Vankka kokemus yhteistyöstä KVR-urakoitsijoiden kanssa lähienergiaratkaisujen suunnittelusta käyttöönottoon. Sijoittaja saa haluamansa energiaratkaisun uudiskohteeseen, johon rakennusliike ei muuten maalämpöä toteuttaisi
 • Lämmityksen päästöt vähenevät jopa 100% verrattuna kilpaileviin lämmitysmuotoihin nostaen portfolion ja sijoittajan brändin arvoa
 • Kustannustehokas ja turvallinen hinnoittelumalli – ei riskiä kontrolloimattomasta lämmön hinnannoususta
 • Tehokkaampi energiantuotanto ja laitosten ylläpito lämpölaitostemme optimoidun yhteisohjaamisen kautta

ARA-omistajayhteisöt

Hyödyt


 • Ratkaisumme laskee uudiskohteiden elinkaaripäästöjä jopa 40%
 • Matalammat lämmityskustannukset ja päästöt josta hyötyvät niin asukkaat, omistajat kun yhteiskuntakin
 • Meillä on kokemusta yhteistyöstä KVR-urakoitsijoiden kanssa aina lähienergiaratkaisujen suunnittelusta laitteiden käyttöönottoon asti

ARA-kohteissa investointiehdot asettavat rajoitteita toteutettaville energiaratkaisuille.

Suunnittelemme ja rahoitamme ARA-kohteiden lähienergiaratkaisut, joilla saavutetaan ympäristöystävällinen rakentaminen kustannustehokkaasti.